fbpx

Cách sử dụng hàm ISNULL trong SQL Server

Cach su dung ham isnull trong SQL Server
Khi thực hiện một phép toán, trong lĩnh vực tài chính ngân hàng phép toán điển hình nhất chính là việc quy đổi tỉ giá của một hợp đồng từ ngoại tệ về nội tệ (Balance*Rate) . Khi tỷ giá vì một lý do nào đó bị NULL (ví dụ Rate = NULL) thì giá trị trả về là NULL – Mặc dù Balance có giá trị khác NULL. Vì trong Hệ quản trị cơ sở dữ liệu luôn hiểu 1 số thực hiện +, -, *,/ cho giá trị NULL thì bằng NULL. Vì vậy để thực hiện được giá trị đúng, chúng ta cần phải sử dụng 1 hàm kiểm tra giá trị trả về. Nếu Rate = NULL thì trả về 1 – hoặc 0. Để Balance * 1 = Balance hoặc một giá trị chúng ta mong muốn

Chia sẻ nội dung này

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Cú pháp:

ISNULL ( check_expression , replacement_value )

 

Chú thích

  • check_expression: là một biểu thức để chúng ta kiểm tra xem nó có bằng NULL không, check_expression có thể là bất cứ kiểu dữ liệu gì.
  • replacement_value: là một giá trị trả về thay thế cho check_expression, khi check_expression = NULL, replacement_value bắt buộc phải cùng kiểu dữ liệu với check_expression.
  • Hàm ISNULL trả về kiểu dữ liệu giống với kiểu dữ  liệu của check_expression

Ví dụ

Cách 1: Chúng ta không dùng hàm ISNULL để kiểm tra, nên kết quả ra sai khi có một giá trị Rate = NULL hoặc Balance = NULL thì giá trị sẽ NULL

 

B1 Cach su dung ham isnull trong SQL Server

Cách 2: nếu giá trị nào NULL thì hàm ISNULL sẽ thay giá trị NULL đó bằng 1, và kết cả tổng cộng là đúng.

B2 Cach su dung ham isnull trong SQL Server

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết này. Đây là bài viết tâm huyết từ đội ngũ hoctinonline.edu.vn, nếu bạn cảm thấy hữu ích, hãy like và share bài viết này để đội ngũ hoctinonline.edu.vn có thêm động lực viết bài nhé 😊 Trân trọng cảm ơn bạn

 

Nội dung liên quan

Cach su dung ham CharIndex trong SQL Server
Hàm trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHARINDEX trong SQL Server

Hàm CHARINDEX trong SQL Server được sử dụng để tìm kiếm vị trí của một chuỗi ký tự nằm bên trong một chuỗi ký tự nào đó, giống như chúng ta dùng hàm FIND/SEARCH ở trong Excel. Hàm trả về kết quả là vị trí chuỗi con được tìm thấy.

Cach su dung ham CHAR trong SQL Server
Hàm trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server

Hàm CHAR trong SQL Server được sử dụng để chuyển đổi một biểu thức số nguyên thành ký tự tương ứng theo bảng mã ASCII. Hàm CHAR được sử dụng ngược với hàm ASCII.

Bạn muốn nâng cao kỹ năng tin học của mình?

Hãy liên hệ với MasterMOS ngay nhé