fbpx

Học làm báo cáo Dashboard

2. Thanh cuon SCROLL BAR trong bao cao Dashboard - Phan 1 - Trang bia
Học làm báo cáo Dashboard

Thanh cuộn Scroll Bar trong báo cáo Dashboard – Phần 1

Khi thiết kế báo cáo Dashboard, điều đầu tiên chúng ta cần làm là tìm hiểu một số công cụ hỗ trợ lập bảng biểu, biểu đổ một cách thông minh và chuyên nghiệp. Các bạn có thể tìm thấy nhiều công cụ như vậy trong thẻ Developer => chọn Insert. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Scroll Bar, một trong những chức năng được sử dụng thường xuyên nhất các bạn nhé.

Bạn muốn nâng cao kỹ năng tin học của mình?

Hãy liên hệ với MasterMOS ngay nhé