fbpx

Học SQL cơ bản

Ham MAX trong SQL Server
Học SQL cơ bản

Hàm MAX trong SQL Server

Sẽ thật sự khó khăn nếu như chúng ta muốn tìm kiếm giá trị lớn nhất của một cột và số dòng của bảng dữ liệu lên đến vài triệu dòng. Khi đó việc dùng mắt để nhận biết đâu là giá trị lớn nhất, hay dùng excel là phương án không khả thi. Bài viết sẽ tìm hiểu và hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm MAX trong SQL Server để tìm giá trị tối đa trong một tập hợp.

Ham SUM trong SQL Server
Học SQL cơ bản

Hàm SUM trong SQL Server

Sẽ thực sự cần thiết nếu chúng ta quản lý một bảng dữ liệu lớn, và ngày nào cũng phát sinh dữ liệu mới. Và chúng ta cần phải kiểm soát tổng số dư của toàn bộ bản ghi mỗi ngày. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý số SUM() trong SQL Server để xử lý vấn đề trên

Ham MIN trong SQL Server
Học SQL cơ bản

Hàm MIN trong SQL Server

Sẽ thật sự khó khăn nếu như chúng ta muốn tìm kiếm giá trị nhỏ nhất của một cột và số dòng của bảng dữ liệu lên đến vài triệu dòng. Khi đó việc dùng mắt để nhận biết đâu là giá trị nhỏ nhất, hay dùng excel là phương án không khả thi. Bài viết sẽ tìm hiểu và hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm MIN trong SQL Server để tìm giá trị tối đa trong một tập hợp.

Ham Count trong SQL Server
Học SQL cơ bản

Hàm COUNT trong SQL Server

Sẽ thực sự cần thiết nếu chúng ta quản lý một bảng dữ liệu lớn, và ngày nào cũng phát sinh dữ liệu mới. Và chúng ta cần phải kiểm soát lượng bản ghi mỗi ngày. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý số COUNT() trong SQL Server để xử lý vấn đề trên

Menh de SELECT TOP trong SQL Server
Học SQL cơ bản

Mệnh đề SELECT TOP trong SQL Server

Trong SQL Server, khi chúng ta phải quản lý một bảng dữ liệu lên đến hàng trăm ngàn bản ghi. Nhưng chúng ta lại chỉ mong muốn xem dữ liệu đại diện của bảng, nếu như chúng ta SELECT cả bảng dữ liệu ra là rất mất công và thời gian. Chính vì thế lệnh SELECT TOP có thể được dùng để lấy bản ghi từ bảng trong SQL Server và giới hạn số bản ghi trả về dựa trên giá trị hoặc phần trăm cố định.

Bạn muốn nâng cao kỹ năng tin học của mình?

Hãy liên hệ với MasterMOS ngay nhé