fbpx

Ứng dụng SQL trong thực tế công việc

Hoc SQL trong SQL Server_Check xem bang du lieu co ton tai hay khong_Anh bia
Ứng dụng SQL trong thực tế công việc

Học SQL với SQL Server – Cách check xem bảng dữ liệu có tồn tại hay không – How to check if a Table exists in SQL Server

Trong quá trình làm việc với dữ liệu trong SQL Server, sẽ có những lúc bạn cần xóa bảng dữ liệu đi, sau đó tạo lại bảng dữ liệu đó. Thông thường, đó sẽ là những bảng dữ liệu tạm sinh ra để tính toán, dạng _tmp hoặc #Temp hoặc ##Temp. Làm thế nào để xác định xem bảng dữ liệu có đang thật sự tồn tại trong cơ sở dữ liệu, làm thế nào để xóa bảng dữ liệu mà không bị lỗi câu lệnh dẫn đến gián đoạn chương trình chạy dữ liệu. Bạn hãy cùng MasterMOS tìm hiểu trong bài viết sau nhé.

Bạn muốn nâng cao kỹ năng tin học của mình?

Hãy liên hệ với MasterMOS ngay nhé