fbpx

Khóa học SQL Online

Anh-khoa-hoc-xu-ly-phan-tich-du-lieu-lam-bao-cao-tu-dong-voi-sql-so-tay-sql-server
Khóa học ONLINE

Xử lý, phân tích dữ liệu, làm báo cáo tự động với SQL – sổ tay SQL Server

Sổ tay này là Sáng tạo độc quyền của MasterMOS. Bên cạnh Sổ tay “Từ SQL tới Excel, học SQL dễ dàng qua ví dụ bằng Excel”, MasterMOS còn cung cấp đến bạn sổ tay “Từ SQL tới Excel, Sổ tay tra cứu câu lệnh SQL” và “Từ SQL tới Excel, Các lỗi câu lệnh SQL thường gặp”

Bạn muốn nâng cao kỹ năng tin học của mình?

Hãy liên hệ với MasterMOS ngay nhé