fbpx

Hướng dẫn import file Excel vào SQL Server – trường hợp máy cài SQL Server 64 bit và Office 32 bit

Huong dan import file Excel vao SQL Server - truong hop may cai SQL Server 64 bit va Office 32 bit
Excel là file cực kỳ phổ biến trong công việc hàng ngày của chúng ta, đặc biệt là dùng để lưu trữ và xử lý dữ liệu. Trong bài học này, chúng ta sẽ import file Excel vào trong SQL Server để tạo ra các bảng dữ liệu đã có sẵn dữ liệu bên trong. Có 2 trường hợp với bộ cài Office 32 bit và 64 bit sẽ có cách thức import vào SQL Server khác nhau. Các bạn cùng theo dõi nhé.

Chia sẻ nội dung này

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Trường hợp áp dụng cách import dưới đây:

  • Microsoft SQL Server cài bộ cài 64 bit
  • Microsoft Office cài bộ cài 32 bit

 

Bước 1: Chuột phải vào Database HOCSQL, chọn Task/Import Data

Import file Excel vao SQL Server_SQL 64 bit va Office 32 bit_Buoc 1

Màn hình Choose a Data Source hiện ra, mặc định là .Net framework Data Provider for ODBC

Ấn chuột trái vào phần mũi tên, chọn định dạng là Microsoft Excel

 

Bước 2: Ấn chuột trái vào phần mũi tên, chọn định dạng là Microsoft Excel

Import file Excel vao SQL Server_SQL 64 bit va Office 32 bit_Buoc 2
Import file Excel vao SQL Server_SQL 64 bit va Office 32 bit_Buoc 3

Bước 3: Phần Browse chọn đường dẫn với file Excel đang lưu trong máy

Import file Excel vao SQL Server_SQL 64 bit va Office 32 bit_Buoc 4

Bước 4: Chọn file HocSQL.COM_File Excel du lieu mau, sau đó ấn Open, hoặc ấn đúp chuột trái vào file HocSQL.COM_File Excel du lieu mau

Import file Excel vao SQL Server_SQL 64 bit va Office 32 bit_Buoc 5

Bước 5: Màn hình tiếp theo xuất hiện ấn Next.

Chú ý lựa chọn mặc định First row has column names để nguyên – đây là lựa chọn cho biết dòng đầu tiên của Sheet Excel là dòng tiêu đề

 

Import file Excel vao SQL Server_SQL 64 bit va Office 32 bit_Buoc 6

Trong trường hợp ấn Next mà máy báo lỗi chúng ta sẽ xem bài viết về import file Excel vào SQL Server – trường hợp máy cài SQL Server 64 bit và Office 64 bit.

 

Bước 6: Phần tiếp theo, đích đến của bảng dữ liệu cần import chúng ta chọn SQL Server Native Client 11.0

Import file Excel vao SQL Server_SQL 64 bit va Office 32 bit_Buoc 7
Import file Excel vao SQL Server_SQL 64 bit va Office 32 bit_Buoc 8

Bước 7: Điền các thông tin sau:

Tại phần Server name chọn Server sẽ import, thông thường nếu trên máy của chúng ta thì là có sẵn tên máy\tên Server, nếu import vào máy khác phải biết tên máy đó hoặc địa chỉ IP của máy đích.

Chọn mục Authentication là User SQL Server Authentication, nhập user và password.

Mục Database, do khi trỏ chuột ban đầu ta trỏ vào Database HOCSQL, nên phần này hiện ra có sẵn là Database HOCSQL, nếu ta muốn chọn Database khác thì trỏ chuột trái xuống phần mũi tên để chọn Database khác. Sau đó ấn Next

 

Import file Excel vao SQL Server_SQL 64 bit va Office 32 bit_Buoc 9

Bước 8: Màn hình tiếp theo chọn mặc đinh rồi ấn Next

Import file Excel vao SQL Server_SQL 64 bit va Office 32 bit_Buoc 10

Màn hình tiếp theo xuất hiện, ở phần bên trái Source, chúng ta sẽ lựa chọn các Sheet Excel mà chúng ta muốn import, nếu file Excel có nhiều Sheet. Trong bài học này, chúng ta sẽ import vào 3 trong số 4 sheet đang có trong file Excel là TGTK_20170922, TGTK_20170923, TyGia_20170922. Không import Sheet TGTT_20170922

Import file Excel vao SQL Server_SQL 64 bit va Office 32 bit_Buoc 11

Để đổi tên các bảng dữ liệu đích, ta lần lượt ấn chuột trái vào tên bảng cần đổi tên ở phần Destination, sau đó đổi tên bảng dữ liệu đích.

 

Import file Excel vao SQL Server_SQL 64 bit va Office 32 bit_Buoc 12

Bước 9: Bạn hãy đổi tên các bảng dữ liệu đích như sau:

Import file Excel vao SQL Server_SQL 64 bit va Office 32 bit_Buoc 13

Sau khi đổi tên xong thì ấn Next. Lưu ý, SQL Server sẽ tự động xác định loại dữ liệu khi import file Excel vào, dựa trên nội dung dữ liệu nó đọc được trong File Excel, nếu muốn SQL Server hiểu 1 cột chỉ toàn số thành chữ, thì trước đó trong Excel phải Convert cột số đó thành dạng Text. Phần Edit Mapping (tham khảo) sẽ cho biết các loại trường dữ liệu sẽ được import vào do SQL tự định nghĩa, ấn OK khi xem xong, sau đó ấn Next.

 

 

 

Bước 10: Lựa chọn tiếp theo để nguyên mặc định rồi ấn Next

Import file Excel vao SQL Server_SQL 64 bit va Office 32 bit_Buoc 14

Bước 11: Màn hình xác nhận lại các nội dung xuất hiện, ấn Finish để máy bắt đầu import file Excel vào Database.

Import file Excel vao SQL Server_SQL 64 bit va Office 32 bit_Buoc 15

Máy sẽ import file Excel vào Database một cách rất nhanh chóng, sau đó máy cho biết số lượng bản ghi đã được import thành công, ấn Close để kết thúc.

 

Import file Excel vao SQL Server_SQL 64 bit va Office 32 bit_Buoc 16

Ấn chuột phải vào mục Table của Database HOCSQL, chọn Refresh, bảng dữ liệu được import từ file Excel sẽ xuất hiện.

 

 

Import file Excel vao SQL Server_SQL 64 bit va Office 32 bit_Buoc 17
Import file Excel vao SQL Server_SQL 64 bit va Office 32 bit_Buoc 18

Trong phần tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu cách import file Excel vào SQL Server – trường hợp máy cài SQL Server 64 bit và Office 64 bit.

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết này. Đây là bài viết tâm huyết từ đội ngũ hoctinonline.edu.vn, nếu bạn cảm thấy hữu ích, hãy like và share bài viết này để đội ngũ hoctinonline.edu.vn có thêm động lực viết bài nhé 😊 Trân trọng cảm ơn bạn

 

Nội dung liên quan

Cach su dung ham CharIndex trong SQL Server
Hàm trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHARINDEX trong SQL Server

Hàm CHARINDEX trong SQL Server được sử dụng để tìm kiếm vị trí của một chuỗi ký tự nằm bên trong một chuỗi ký tự nào đó, giống như chúng ta dùng hàm FIND/SEARCH ở trong Excel. Hàm trả về kết quả là vị trí chuỗi con được tìm thấy.

Cach su dung ham CHAR trong SQL Server
Hàm trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server

Hàm CHAR trong SQL Server được sử dụng để chuyển đổi một biểu thức số nguyên thành ký tự tương ứng theo bảng mã ASCII. Hàm CHAR được sử dụng ngược với hàm ASCII.

Bạn muốn nâng cao kỹ năng tin học của mình?

Hãy liên hệ với MasterMOS ngay nhé