QUY ĐỊNH MUA, HỦY, SỬ DỤNG KHÓA HỌC

QUY ĐỊNH ĐẶT MUA KHÓA HỌC

Hệ thống học tin online chỉ xác nhận thông tin đặt mua Khóa học từ Học viên khi Học viên điền đầy đủ thông tin vào các trường có sẵn và click vào nút ĐĂNG KÝ trên website.

Sau khi hoàn thành việc thanh toán, Học viên được cung cấp tài khoản truy cập vào sử dụng Khóa học online trên website. Học viên có trách nhiệm bảo mật và quản lý thông tin tài khoản đăng nhập.

QUY ĐỊNH VỀ HỦY ĐƠN ĐẶT MUA KHÓA HỌC

Đơn đặt mua Khóa học chỉ được hủy khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Hệ thống học tin online chưa thực hiện kích hoạt khóa học cho Người đặt mua;
  • Hệ thống học tin online không liên lạc được với Người đặt mua Khóa học trong vòng 24 giờ kể từ giờ đơn đặt mua được ghi nhận trên hệ thống của website

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG KHÓA HỌC

Để sử dụng Khóa học, Học viên sử dụng tài khoản đăng nhập bao gồm user và password do hệ thống học tin online cung cấp để đăng nhập vào website.

Học viên khi tham dự bất kỳ khóa học nào của Hệ thống Học tin online đều được truy cập khóa học trong thời gian ít nhất 5 năm kể từ thời điểm mua khóa học. Khi Khóa học được bổ sung, cập nhật kiến thức mới trong các nội dung Bài giảng của khóa học, thì học viên được truy cập vào Bài giảng của khóa học mà không phải trả thêm bất cứ khoản chi phí  nào.

Khi sử dụng Khóa học và đăng nhập vào website, Học viên cam kết và tuyệt đối tuân thủ các quy định dưới đây, nếu vi phạm một trong các quy định dưới đây Học viên đồng ý để Hệ thống Học tin online khóa/xóa tài khoản, xử lý theo quy định của pháp luật (nếu cần) và không được tiếp tục học Khóa học đã mua mà không được hoàn trả lại tiền mua Khóa học đã thanh toán.

  • Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào các khóa học của MasterMOS. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật.
  • Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của các khóa học trong hệ thống của MasterMOS. Nghiêm cấm việc sử dụng chung tài khoản. Việc trên 2 người cùng sử dụng chung một tài khoản khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản ngay lập tức.
  • Nghiêm cấm việc phát tán nội dung các bài học trên hệ thống của MasterMOS ra bên ngoài. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật về việc vi phạm bản quyền.
  • Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của MasterMOS. Mọi hành vi này đều bị xem là những hành vi phá hoại tài sản của người khác và sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi đối với tài khoàn cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.