QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN VÀ HOÀN TRẢ HỌC PHÍ

PHẦN 1. QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN

Học viên sử dụng 01 trong 02 hình thức thanh toán dưới đây để thực hiện thanh toán tiền mua Khóa học cho Hệ thống Học tin online:

1. CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

Học viên lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt mua Khóa học trên website https://hoctinonline.com. Học viên không phải mất bất kỳ chi phí thanh toán nào

2. THANH TOÁN KHI NHẬN MÃ KÍCH HOẠT KHÓA HỌC (COD)

Sau khi nhận được thông tin đặt mua Khóa học của Học viên, Hệ thống Học tin online sẽ liên lạc để xác nhận lại địa chỉ và số điện thoại của Học viên. Đối tác giao hàng của Hệ thống học tin online sẽ liên lạc với Học viên để giao Mã kích hoạt và nhận tiền mua Khóa học

PHẦN 2. QUY ĐỊNH VỀ HOÀN TRẢ HỌC PHÍ VÀ CHUYỂN ĐỔI KHÓA HỌC

1. QUY ĐỊNH VỀ HOÀN TRẢ HỌC PHÍ

Học viên được nhận lại tiền mua Khóa học từ Hệ thống học tin online trong vòng 3 (ba) ngày nếu Học viên có đủ điều kiện để được hoàn lại tiền mua Khóa học.

Điều kiện để Học viên được hoàn tiền mua Khóa học là: Học viên gửi thông báo tới email hotro@hoctinonline.edu.vn cho Hệ thống Học tin online về việc không muốn sử dụng Khóa học và đề nghị Hệ thống Học tin online hoàn trả lại tiền mua Khóa học, email này phải được gửi tới email của Hệ thống học tin online trong vòng 3 (ba) ngày kể từ ngày Học viên được kích hoạt khóa học và Học viên chưa học quá 20% số bài học có trong Khóa học. 

Các hình thức mà Hệ thống Học tin online hoàn trả lại tiền mua Khóa học cho Học viên:

  • Học viên cần chỉ định 01 tài khoản ngân hàng trong nước để nhận lại tiền mua Khóa học được hoàn;
  • Nếu Học viên thanh toán khóa học bằng hình thức COD (Cash On Delivery), khoản tiền mua Khóa học mà Học viên được nhận lại là = Giá bán Khóa học – phí COD .

Khóa học được Học viên trả lại sẽ được xóa khỏi tài khoản học của Học viên.

2. QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI KHÓA HỌC

Trong vòng 3 (ba) ngày kể từ ngày Học viên thanh toán tiền mua Khóa học cho Hệ thống Học tin online mà Học viên nhận thấy mình không đủ trình độ để theo học các Khóa học đã mua hoặc do nhầm lẫn trong quá trình xác nhận Khóa học thì Hệ thống Học tin online sẽ hỗ trợ Học viên chuyển đổi sang Khóa học khác để phù hợp với trình độ của Học viên. Học viên chỉ được chuyển đổi sang các Khóa học có giá bán tương đương hoặc thấp hơn Khóa học đã mua.

PHẦN 3. QUY ĐỊNH VỀ GIAO HÀNG

Ngay khi học viên hoàn thành thanh toán học phí của khóa học, Học viên sẽ được kích hoạt khóa học để truy cập vào Hệ thống Học tin online và sẵn sàng tham gia vào các bài học trong khóa học.