fbpx

Sử dụng mệnh đề DISTINCT trong SQL Server

Su dung menh de distinct trong SQL Server
Trong SQL Server, khi muốn loại bỏ những giá trị bị trùng lặp chúng ta sử dụng mệnh đề DISTINCT. Mệnh đề sẽ loại bỏ trùng lặp trong bộ kết quả trả về. Và mệnh đề DISTINCT chỉ có thể dùng trong lệnh SELECT.

Chia sẻ nội dung này

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Cú Pháp Của Câu Lệnh SELECT DISTINCT

SELECT DISTINCT <biu thc>
FROM <bng>
[WHERE <điu kin>];

 

Ý nghĩa các biến

  • <biểu thức>: Cột hoặc giá trị tính toán mà bạn muốn loại bỏ giá trị trùng lặp.
  • <bảng>: Bảng dữ liệu chứa dữ liệu mình cần lọc. Chúng ta chắc chắn phải có ít nhất 1 bảng trong mệnh đề FROM.

  • <điều kiện> : Khi viết điều kiện tại đây, output sẽ chỉ hiển thị ra những dữ liệu thỏa mãn điều kiện đặt ra.

Lưu ý

Trong SQL Server, mệnh đề DISTINCT không bỏ qua giá trị NULL. Vậy nên khi dùng mệnh đề này trong lệnh, nếu trong dữ liệu có giá trị null thì kết quả trả về sẽ có cả giá trị NULL duy nhất.

 

 

Ví dụ

Trong sao kê dữ liệu tiền gửi tiết kiệm ngày 22 tháng 09 năm 2017. Chúng ta muốn biết có những loại tiền nào được gửi tiết kiệm. 
Từ chỉ tiêu loại tiền, chúng ta sẽ lọc bỏ những giá trị trùng lặp như sau:

 

 

 

B1 Su dung menh de distinct trong SQL Server

Như vậy, chúng ta có thể thấy, tại ngày 22 tháng 9 năm 2017. Đã có tổng cộng 4 loại tiền được gửi vào các tài khoản tiết kiệm. Kèm theo đó, đã có một – một vài  tài khoản tiết kiệm bị lỗi thông tin này – Có thể sẽ cần kiểm tra lại các bản ghi bị lỗi này.

 

B2 Su dung menh de distinct trong SQL Server

Khi chúng ta đưa vào sau DISTINCT một cặp tổ hợp duy nhất của các biểu thức. Tại ví dụ trên, sẽ đưa ra cặp giá trị giữa loại tiền và tỉ giá. Như vậy, chúng ta thấy ngoài cặp CURRENCY có giá trị NULL và RATE có giá trị NULL, thì còn có một cặp CURRENCY bằng VND nhưng RATE cũng đang bị NULL. Như vậy dòng này có thể bị lỗi. 

Tránh trường hợp khi ta nhân tỉ giá RATE để quy đổi giá trị tài khoản ra tiền VND bị lỗi, chúng ta có thể tham khảo bài viết sử dụng hàm ISNULL để tạm xử lý các dòng bị NULL này.

 

 

 

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết này. Đây là bài viết tâm huyết từ đội ngũ hoctinonline.edu.vn, nếu bạn cảm thấy hữu ích, hãy like và share bài viết này để đội ngũ hoctinonline.edu.vn có thêm động lực viết bài nhé 😊 Trân trọng cảm ơn bạn

 

Nội dung liên quan

Cach su dung ham CharIndex trong SQL Server
Hàm trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHARINDEX trong SQL Server

Hàm CHARINDEX trong SQL Server được sử dụng để tìm kiếm vị trí của một chuỗi ký tự nằm bên trong một chuỗi ký tự nào đó, giống như chúng ta dùng hàm FIND/SEARCH ở trong Excel. Hàm trả về kết quả là vị trí chuỗi con được tìm thấy.

Cach su dung ham CHAR trong SQL Server
Hàm trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server

Hàm CHAR trong SQL Server được sử dụng để chuyển đổi một biểu thức số nguyên thành ký tự tương ứng theo bảng mã ASCII. Hàm CHAR được sử dụng ngược với hàm ASCII.

Bạn muốn nâng cao kỹ năng tin học của mình?

Hãy liên hệ với MasterMOS ngay nhé